Polityka prywatności

 

WARUNKI OGÓLNE

 

1. Sklep internetowy firmy Polyhedra Furniture Paweł Odzimek, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem https://polyhedra.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym https://polyhedra.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

 

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 

3. Podany przez użytkownika adres e-mail może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez Polyhedra Furniture Paweł Odzimek na stronach sklepu internetowego.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Polyhedra Furniture Paweł Odzimek  zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
6. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
7. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
8. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Polyhedra Furniture Paweł Odzimek, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Polyhedra Furniture Paweł Odzimek.

 

GWARANCJE I REKLAMACJE

 

9. Udziela się gwarancji na zakupiony sprzęt.
10. Zasadna wada lub uszkodzenie sprzętu zostaną bezpłatnie usunięte w ciagu 30 dni od daty zgłoszenia. W przypadku wysyłki jest to data potwierdzenia odbioru.
11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu spowodowane:

  • Niewłaściwą eksploatacją.
  • Wykonywanie jakichkolwiek napraw lub przeróbek przez osoby nieupoważnione.
  • Spowodowane zdarzeniami losowymi lub innymi, za które gwarant nie ponosi odpowiedzialności.
  • Z przyczyn innych niż tkwiące w sprzęcie (np. uszkodzenia mechaniczne).

12. Wymiany sprzetu na nowy wykonuje się jedynie po stwierdzeniu słuszności roszczeń użytkownika.

14. Reklamacje dotyczące wymiany wyrobu lub zwrotu gotówki przyjmuje, rozpatruje i załatwia tylko i wyłącznie Polyhedra Furniture Paweł Odzimek.

15.Uprawnionym do wykonywania napraw gwarancyjnych jest tylko i wyłącznie Polyhedra Furniture Paweł Odzimek.

16. Prosimy o sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera. Jeżeli produkt został uszkodzony bądź  nie zgadza się ilość otrzymanych produktów z ilością zamówioną prosimy o spisanie w obecności kuriera protokołu reklamacyjnego. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).